Искат отпадне на медицинската бележка за краткосрочни отсъствия на децата

01 Ноември 2023
Снимка: © Лудогорие инфо

Националната мрежа за децата (НМД), педиатри и родители искат да отпадне медицинската бележка за краткосрочни отсъствия по здравословни причини.

Това съобщиха от НМД. От организацията са изпратили отворено писмо до Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката (МОН), както и до парламентарните комисии по здравеопазването и по образованието и науката с искане електронната извинителна бележка за отсъствия по медицински причини да отпадне. Писмото е подкрепено и от Българската педиатрична асоциация.

Според НМД издаването на електронната бележка е създало редица затруднения за лекари и родители. Издаването на документа е на база амбулаторен лист при изрично присъствие и изчакване на детето и неговия родител пред лекарския кабинет - това създава „голям интервал между издаването на бележки на различни пациенти, което допълнително заема от ограниченото време на лекарите за същински прегледи и работа с пациенти”, посочват от НМД. В някои случаи бележките не се отчитат от системата на училището, когато личният лекар е в едно населено място, а училището – в друго; налице е проблем при необходимост от издаване на бележка при рутинни и профилактични прегледи при специалист, поради откази на специалисти да издават бележки и препращане на пациента отново към личния лекар; допълнително се натоварва бюджетът на родителите, тъй като издаването на бележка е извън пакета дейности, покривани от Националната здравноосигурителна каса, а някои лекари изискват административна такса, която достига и до 10 лв., посочват още от НМД. 

Изчакването пред лекарски кабинет в среда с други болни пациенти би довело до повишаване на заболеваемостта и разпространението на вируси, особено в есенно-зимния сезон, когато епидемиологичните препоръки изискват ограничаване на подобни практики, допълват от организацията. 

От НМД, Българската педиатрична асоциация, от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и родители от цялата страна отправят апел към институциите за отмяна на нормативното изискване за извиняване на краткосрочни отсъствия чрез медицинска бележка и замяна на това изискване с бележка - потвърждение от страна на родител, че допуснатите отсъствия са по уважителни причини. От НМД посочват, че в страните от ЕС, както и САЩ, Австралия, Канада и др. имат утвърдена практика - за отсъствия от един до три или пет дни да не се предоставя медицински документ, а родителят да заявява устно, писмено или чрез електронния дневник причината за допуснатите отсъствия и тяхната продължителност. За отсъствия над този срок се изисква представяне на медицински документ.

Тъй като в публичното пространство съществуват страхове, че тази практика би довела до своеволия от страна на родителите и извиняване на отсъствия без реална причина, от организациите уточняват, че подобни опасения могат да бъдат предотвратени, ако се въведе лимит в процент от учебното време за отсъствия, които могат да се извиняват от родителя. Ако този лимит бъде надхвърлен, училището следва да провери в личен разговор и връзка с родителя какви са причините и да изиска допълнителна медицинска експертиза, предлагат още от НМД.

От НМД припомнят, че здравната система не е страна в казусите, които засягат системно отсъстващи ученици в риск от отпадане - деца в ситуация на социални проблеми, бедност, маргинализация. Такива случаи са обект на работа, подкрепа и контрол от социалната система и системата на закрила и изискват прилагане на други механизми за връщане и оставане на децата в училище.

Да отпадне и издаването на бележката, която се изисква от ясли и детски градини при отсъствие на детето за повече от 10 последователни дни, предлагат от НМД. Това включва дори и периоди на ваканции и почивни дни, в които децата не са били болни, но дори и лекар не би могъл да гарантира, въпреки направен преглед, дали децата са били, или не контактни на остро заразно заболяване. С тази бележка личните лекари на практика декларират информация, която самите те не могат да проверят, допълват от НМД в писмото си.

От 1 октомври т.г. отсъствията по здравословни причини на учениците се извиняват изцяло по електронен път. Целта на въвеждането на електронната медицинска бележка е да се облекчат учителите и да се противодейства на практиката да се извиняват отсъствия, които са допуснати без основателна причина, съобщиха в края на септември от Министерството на образованието и науката. В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, откъдето автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки веднага стават видими за родителя в електронния дневник. Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката, но за да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на Министерството на образованието и науката. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище. 

Оставете вашия коментар

Уверете се, че сте въвели цялата необходима информация, обозначена със звездичка (*). HTML кодът не е разрешен.Топ