В област Разград са инвестирани над 192 млн. лв по европроекти

22 Декември 2023
Юлиян Данаилов

От началото на програмния период 2014-2020 г. в Разградска област с евросредства са финансирани 772 проекта, с обща стойност на инвестициите 192 221 405 лева, съобщи управителят на Областния информационен център в лудогорския град Юлиян Данаилов.

По оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 461 договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 96 712 912 лева. Реално изплатените средства дотук са 76 909 679 лева. Програмата за развитие на селските райони финансира 308 договора за безвъзмездна помощ в региона, на стойност 93 971 082 лева. По Програмата за морско дело и рибарство се изпълняват три проекта, с общ размер на инвестициите от над 1,5 млн. лева.

По новите програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни и основно материално подпомагане” и програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълняват 29 проекта. Те са на стойност 11 976 365 лева, като реално изплатените средства по тях са близо 4,5 млн. лева, посочи Данаилов.

Той добави, че с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост в Разградска област се изпълняват 31 проекта за над 24 млн. лева. От тях по три процедури, насочени към местния бизнес, се инвестират над 8 млн. лева. Публичният сектор получава подкрепа в размер на 16 млн. лева за обновяване на сградния фонд за административно обслужване, ремонт и рехабилитация на общежития, енергийно ефективно улично осветление и изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование.  

В края на годината традиционно екипът на Областния информационен център отчете изпълненото през 12-те години от функционирането на Центъра. Проведените през този период от ОИЦ информационни събития са близо 500, с 15 000 участници в тях. Посещенията в офиса на Центъра са 12 000. Над 6 000 малки и големи жители и гости на Лудогорието са участвали в организираните 12 кампании „Дни на Европа в Разград”. Повече от 4 000 материала са поместени в печатните и електронни медии, 2 130 са публикациите на ОИЦ в Единния портал.

Оставете вашия коментар

Уверете се, че сте въвели цялата необходима информация, обозначена със звездичка (*). HTML кодът не е разрешен.Топ