Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 6:40
Наръчник за подобряване на взаимодействието между деца, родители и учители издаде Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
Близо 11 955 000 лв. са събраните приходи на община Кубрат от местни дейности през миналата година. Изпълнението е близо…
На 11 септември започват археологическите проучвания в кубратското село село Каменово. Те се провеждат за трета поредна година
Обществена трапезария в Кубрат ще предоставя топъл обяд на крайно нуждаещи се. Социалната услуга е по проект, финансиран от Фонд…
Домашните социални патронажи в Кубрат и село Бисерци ще получат ново оборудване. Подмяната на част от старото обзавеждане с ново,…
Страница 1 от 3