Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 9:43
Фирма ,,Клас Комерс–2" ЕООД, гр. Глоджево, с управител Христо Христов е специализирана в отглеждане на зърнени култури.
Третиране на земеделски площи с препарати ще се извърши в землищата на град Глоджево и на град Сеново. С оглед предпазване на пчелите и пчелните семейства,
Със специален поздравителен адрес и плакет на Община Ветово беше отличен екипа на Здравната служба в град Глоджево.
Третиране на земеделски площи с препарати ще се извърши в землището на град Глоджево. С оглед предпазване на пчелите и пчелните семейства,
Земеделска кооперация „Житница" в град Глоджево е създадена през м. февруари, 1993 год. като първоначално е регистрирана в Разградския окръжен съд,
Страница 1 от 7