Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 9:04

С 20 процента се увеличават учителските заплати от 1 януари 2019 година Избрана

Красимир Вълчев Красимир Вълчев

Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20 процента от 1 януари 2019 година.

Това предвижда подписаният в края на ноември 2018 г. Анекс към Колективния трудов договор /КТД/ за системата на предучилищното и училищното образование.

От 1 януари 2019 г. минималната основна работна заплата на директор на училище, на детска градина и на обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогическите специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв. На главен учител и главен възпитател - 1005 лв., става минималната основна заплата.

Предвидени са 39 милиона лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. Една щатна бройка от тези специалисти ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както сега при над 400 ученици, а две щатни бройки - при над 800 ученици, досега това се правеше при над 900 ученици в училище.

"С този анекс изпълняваме ангажиментите си към учителите, всички те са най-важни за системата", заяви при подписването министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По думите на председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева през тази година са договорени най-добрите финансови параметри за образованието.

Последно променена в Четвъртък, 03 Януари 2019 17:44
Оценете
(1 глас)
Прочетена 311 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...