Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 7:20

Нови сведения за Ветово Избрана

Сряда, 01 Ноември 2017 05:27
Нови сведения за Ветово Снимка: © Лудогорие инфо

Сайтът Лудогорие инфо представя на своите читатели новото историческо изследване на нашия сътрудник Октай Алиев, свързано с миналото на град Ветово.

 

                                                                За автора

Октай Алиев е роден на 1 февруари 2000 г. в град Русе. Понастоящем е ученик в 11 клас в СУ „Христо Ботев", гр. Глоджево. До 2006 г, живее в град Ветово, през същата година се заселва в град Глоджево. Интересът му към историята е от малък, творческата му история започва през 2016 г., когато през април с.г. се присъединява към екипа на „История на света". Първата му статия „Диванът – Министерски съвет в Османската империя" е публикувана в 11-ти брой на сп. „Времена" на 4 декември 2016 г. На 31 януари 2017 г. публикува повърхностно изследване за историята на Ветово и околносите му в Лудогорие Инфо, която предизвика интерес на широк кръг от читатели и любители на родната история. На 1 април 2017 в 12-ти брой на сп. „Времена" беше публикувана първата част от статията му „Османската армия през Класическият период (1300-1600 г.)". Занимава се главно със средновековна и нова история. Пише основно за Османската империя, българските земи под османско владичество (XV-XVII в.). Интересува се и от историята на Ветово и Глоджево.

 

Увод

Изследванията ми за град Ветово и околността му започнаха на 31 януари 2017 г., когато в Лудогорие Инфо беше публикувана моята статия „За историята на Ветово и околностите му". Безспорно тази статия събуди интереса и местния патриотизъм у ветовчани, а защо не и у жителите на цялата община ? След близо девет месеца старателно и внимателно търсене, чак през началото на октомври намерих нови сведения в турския архив, който е наличен в интернет. Тези сведения най-вероятно не са били познати на наши местни изследователи. Винаги е трудно да се определи началото на едно село, град, ако щете и държава, понеже началата винаги се украсяват с легенди, митове и шарени приказки или пък израза, който най-често чуваме е: „Аз го знам това така, защото старите хора така разправяха." Абсолютно безспорно е значението на т.нар. народна памет, особено когато няма нещо написано по темата. Но историята работи с факти и както се казва „когато фактите говорят и боговете мълчат".
Скъпи съграждани и приятели, пред вас е едно ново мое изследване, с цел да удовлетвори вашите интереси и вашата жажда за знания, особено за местната история. Авторът ще бъде удовлетворен ако утоли жаждата за знания на широк кръг хора. Приятно четене !

 

Какво знаем и какво не знаем за миналото на Ветово ?

Какво е новото?

Нормално е човек да се запита какво ново, когато види заглавието на статията. Нека да започнем отначало. Първата систематизирана история на Ветово пише Владимир Цикалов през 1979 г. Тази книга се казва „История на икономическите и политически борби в гр. Ветово – Русенски окръг". Типично марксистка историография. Но само с това разполагаме, поне засега. Може би написването на нова книга за историята на Ветово може да е факт след няколко години, понеже частите на големият пъзел започнаха да се събират с публикации и новоотркити документи, които хвърлят светлина върху историята на града. Както например беше с град Глоджево. Първата книга за града е издадена през 1991 г., а втората и най-нова история на града е издадена през 2017 г.

Но нека се върнем към въпроса „какво ново ?". Тъй като започнахме с първата история за града, нека да продължим по същество с други писания за Ветово. Оказва се, че (поне аз не знам и не съм открил) от 1979 г., до днес никой не е писал за Ветово, освен мен. Така, карайки напред от 1979 до днес, т.е. до 2017 г. се оказва, че за Ветово има само написана една книга и една статия от моя милост. Друго - оказа се, че статията от моя милост хвърля много ярка светлина към познанията на историята на Ветово, понеже авторът на първата история за Ветово, В. Цикалов пише, че „първият писмен документ, който говори за съществуването на село Ветово е от 1694 година"1, което абсолютно е неточно. Вижда се, че авторът на тази книга не е цитирал нито от Турските извори за българската история (ТИБИ), нито от Турски извори за историята на правото по българските земи (ТИИПБЗ). Тука естествено, че авторът не може да се вини, понеже информация за Ветово има в ТИБИ, т. VIII, който е издаден през 2001 г. – т.е. много след издаването на първата история за град Ветово. Но преди това сведения за Ветово има в „По следите на насилието", два тома сборници от документи, съставени от проф. Петър Петров през 1987 и 1988 г. В публикуван регистър за събиране на данъка джизие (поголовен данък) от 1656-1657 г. се посочва името на с. Ветово. За съжаление така и не успяхме да се върнем по назад към времето, тоест да докажем, че Ветово е съществувал по рано от средата на XVII в., тъй като нямахме сведения за това.

В продължение на месеци бяха търсени нови сведения от мен, които все пак в крайна сметка бяха намерени. Новите сведения са открити в държавния архив на Турция2. В „370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rum-ili Defteri (937/1530)" са представени всякакви документи и регистри за селата и градовете по българските земи. В списъка на сред селата от 1530 г., спадащи към ливата Никопол са изброени Ветово3 и Сеново4. Откритията осветляват нещата до много висока степен. Докато в предишната статия се ограничавахме в рамките на XVII в., то сега ние се връщаме близо от повече век назад, тоест към първата половина на XVI в., именно през 1530 г., когато на османския престол е султан Сюлейман I Великолепни (1520-1566 г.), а Османската империя изживява своя апогей.

В тази карта, извадена от 152 страница от споменатия документ за годината 1530 г. са разположени градовете и в нея ясно се виждат селата Ветово, Сеново, Çervene-voda (вероятно дн. с. Червена вода) и Узунлар (предполагам дн. с. Равно). Естествено тези сведения не ни сервират цялата информация, понеже пак не можем да установим с точност кога са създадени тези села, но са от огромно значение, защото установяват една точна година, която вече не ни кара да се колебаем през кои векове да отнесем възникването на селата.

В крайна сметка нито В. Цикалов, който отнесе първото споменаване на град Ветово през 1694 г., нито аз, който в предишната статия5 отнесох създаването на града към началото на XVII в. бяхме много точни в тезите си. Но все пак изследванията започват да дават своя плод – те ни показват, че нашият град има по-дълбоки корени в българската земя и постепенно мъчи, нас, историците да открием най-долната граница, първата година, в която реално се споменава името на Ветово. Не се знае наистина какво друго ще се намери и изследва за Ветово, понеже османският архив е огромен и все още има много за изследване. Това изследване, опирайки се на новите сведения, които бяха цитирани, кратко, ясно и точно показва, че град Ветово, Сеново, с. Червена вода и вероятно с. Равно са съществували още през 1530 г., ако не и по-рано. Дали тези населени места са съществували по-рано, вече само може да гадаем, докато не намерим по-нови сведения ...

______________________________________________________________________________
1 Цикалов, В. История на икономическите и политически борби в гр. Ветово – Русенски окръг, Русе, 1979 г., стр. 13
2 Т. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlıği Yayın No : 59 Defter-i Hâkânî Dizisi: VII, 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rum-ili Defteri (937/1530), Ankara 2002
3 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rum-ili Defteri (937/1530), Ankara 2002, s. 110
4 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rum-ili Defteri (937/1530), Ankara 2002, s. 109
5 Алиев, О. За историята на Ветово и околностите му, https://www.ludogorie.info/region/vetovo/item/5434-za-istoriyata-na-vetovo-i-okolnostite-mu.html

Последно променена в Четвъртък, 02 Ноември 2017 17:50
Оценете
(18 гласа)
Прочетена 12387 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...