Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 11:26

МОСВ предупреждава за внезапни наводнения

МОСВ предупреждава за внезапни наводнения Снимка: © БГНЕС

Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води. В почти цялата страна почвите са преовлажнени,

което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

На база метеорологичната и хидрологична обстановка ще продължат да се повишават речните нива в цялата страна. В резултат на регистрираните и прогнозирани количества валежи от дъжд и сняг, положителните температури и повишената почвена влага, през прогнозирания тридневен период се очакват значителни повишения на речните нива в страната, съобщиха от МОСВ.

В Дунавския басейн водосборите на реките и съответните им притоци - р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Скът, р. Огоста, р. Искър (притоците й р. Косматица и р. Златна Панега), р. Вит, р. Осъм, р. Янтра – горно течение (р. Видима – горно течение, р. Дряновска – горно течение, р. Белица – горно течение), Русенски Лом – целия басейн.

Черноморски басейн: Добруджанските реки, р. Провадийска – горно течение, р. Камчия – целия водосбор и притоците й (р. Голяма Камчия и р. Луда Камчия), р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска; р. Ропотамо, р. Велека, р. Резовска.

Източнобеломорски басейн: р. Тунджа – целия басейн и притоците й; р. Марица – водосбора и притоците й след гр. Пазарджик; р. Арда – целия водосбор и притоците й.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:

Нивото на р. Марица при гр. Пловдив се очаква на 7–ми март в ранните часове да премине жълтия праг за предупреждение и да продължи да се повишава, като остане под оранжевия праг. Нивото на р. Марица при гр. Първомай ще са повиши, като на 7-ми срещу 8-ми март се очаква да премине жълтия праг за предупреждение. Нивото на р. Сазлийка при гр. Гълъбово ще започне да се повишава, като по прогноза на 6- ти срещу 7- ми март ще премине жълтия праг, ще продължи да се повишава и на 8-ми март ще премине оранжевия праг. Очаква се пикът да бъде достигнат на 9-ти март, оставайки под червения праг на предупреждение, след което ще започне плавно да се понижава.

Нивото на р. Марица при Свиленград се повишава, като се очаква на 7-ми март да премине жълтия праг за предупреждение, а на 8-ми март оранжевия, след което ще започна да се понижава. Нивото на р. Марица при Харманли се повишава и на 7–ми март следобед ще премине жълтия праг за предупреждение, а на 8-ми март оранжевия, след което ще започне да се понижава.

Нивото на р. Мочурица при с. Воденичане се очаква във вечерните часове на 6-ти март да започне рязко да се повишава, като през нощта срещу 7-ми март ще премине жълтия праг за предупреждение, а на 7-ми срещу 8-ми март ще премине и оранжевия такъв и ще достигне максимум рано сутринта на 9-ти март. След което се очаква плавно спадане на водното ниво. Нивото на р. Мочурица при с. Чарда спада, от 6-ти март вечерта се очаква да започне повишение, като на 8-ми срещу 9-ти март ще достигне жълтия праг за предупреждение.

Нивото на р. Тунджа при гр. Ямбол се понижава плавно, но ще остане над жълтия праг, като по прогноза на 7-ми март рано сутринта ще започне да се повишава, но без да достига оранжевия праг. Нивото на р. Тунджа при гр. Елхово плавно се понижава, но ще остане над оранжевия праг за предупреждение. Очаква се на 7-ми март да започне да се повишава, но няма да достигне червения праг за предупреждение.

Според прогнозите на EFAS в следобедните часове на 6-ти март, се очаква водното количество да достигне жълтия праг за предупреждение (водно количество с повторяемост веднъж на 2 години) в горното течение на р. Арда и в долното течение на притока й р. Крумовица.

Западнобеломорски басейн: р. Места – средно и долното течение; р. Струма – долното течение. Възможни са внезапни наводнения. Повишено внимание за водосборите на реките Марица и Арда. В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

Последно променена в Събота, 07 Март 2015 19:01
Оценете
(1 глас)
Прочетена 898 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...